S.S.S | Kataloğumuz | Giriş

Hava Kalitesi Modelleme çalışmalarında AERMIC - (American Meteorological Society (AMS) and United States Environmental Protection Agency (US EPA) tarafından geliştirilen AERMOD, United States Environmental Protection Agency (US EPA) tarafından geliştirilen ISCST3 - Industrial Source Complex Short Term model (US EPA) ve ISC-PRIME model programlarını kullanmaktadır.

 

Saatlik meteorolojik veriler yukarıda bahsi geçen hava kalitesi modelleme programlarında kullanılmak üzere AERMET ve RAMMET programlarında işlemden geçirilerek uygun formatta hazırlanmaktadır.