S.S.S | Kataloğumuz | Giriş
Deney AdıDeney AlanıDeney Metodu
Baca GazıElektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O2, CO2 ve SO2 TayiniTS ISO 10396: Nisan 1999 TS ISO 12039: Şubat 2005 TS 7935:Nisan 1999
Baca Gazı Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NO, NO2 ve NOx TayiniEPA CTM 022:1998
Baca Gazı Gravimetrik Metot ile Toz (Partikül Madde) TayiniTS ISO 9096: Nisan 2004 TS EN 13284:Ocak 2003
Baca Gazı Renk Karşılaştırma Metodu ile İslilik TayiniTS 9503:Ekim 1991
Baca GazıTermokulp Yöntemiyle Sıcaklık Tayiniİşletme İçi Metot
Baca GazıGravimetrik Metotla Nem Tayini EPA Metot 4:2000
Baca GazıIslak Kuru Termometre Metoduyla Nem Tayiniİşletme İçi Metot
Baca GazıPitot Tüp Metoduyla Hız TayiniTS ISO 10780:Nisan 1999
Baca GazıAktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu İle Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma (VOC)TS EN 13649:Mart 2003
Baca GazıSürekli Alev İyonlaşma Detektör Metodu İle Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini (TOC)TS EN 13526
Ortam HavasıGravimetrik Metot ile Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Partikül Madde Miktarının Tayini (PM10)TS EN 12341:Nisan 2002
Ortam Havası Gravimetrik Metot ile Çöken Toz TayiniBS 1747-5:Haziran 1972
Ortam HavasıPasif Örnekleme Metodu ile Ortam Havasında NO2, SO2, O3, HF, HCl, VOC, Aldehitler, H2S, BTX, NH3 numune almaEN 13528:2004